Prijslijst

Dames

Brushing kort                                                                                                                      25,00 euro      

Brushing half lang                                                                                                             27,00 euro

Brushing lang                                                                                                                     29,00 euro

Brushing + stijltang                                                                                                            32,50 euro

Brushing + ampule goldwell                                                                                            32,00 euro 

Brushing + ampule haaruitval                                                                                         27,00 euro

Watergolf                                                                                                                           22,00euro

Brushing kort Moroc                                                                                                         30,00 euro 

Bruhing half lang Moroc                                                                                                  32,00 euro 

Brushing lang Moroc                                                                                                        34,00 euro 

Snit + brushing                                                                                                                   45,50 euro 

Snit + losdrogen                                                                                                                33,00 euro 

Snit zonder drogen                                                                                                           29,00 euro 

Opsteken zonder wassen                                                                                                25,00 euro 

Opsteken + wassen                                                                                                          30,00 euro 

Majirel + brushing kort                                                                                                      73,00 euro 

Majirel + brushing lang                                                                                                     78,00 euro

Majirel + snit + brushing kort                                                                                            79,50 euro 

Majirel + snit + brushing lang                                                                                           84,50 euro 

Majirel + mechen + brushing kort                                                                                   79,00 euro 

Majirel + mechen + brushing lang                                                                                  83,00 euro 

Majirel + mechen + snit + brushing kort                                                                         88,50 euro 

Majirel + mechen + snit + brushing lang                                                                        95,50 euro

Majirel + ontgeler + brushing kort                                                                                  84 ,00 euro 

Majirel + ontgeler + brushing lang                                                                                  90,00 euro 

Majirel + ontgeler + snit + brushing kort                                                                         90,50 euro 

Majirel + ontgeler + snit + brushing lang                                                                        95,50 euro 

Majirel + Mechen + ontgeler + snit + brushing kort                                                    101,50 euro 

Majirel + mechen + ontgeler + snit + brushing lang                                                   106,50 euro 

Majirel + apart mechen + brushing kort                                                                        95,50 euro 

Majirel + apart mechen + brushing lang                                                                     100,50 euro

Majirel + apart mechen + snit +brushing kort                                                            101, 50 euro

Majirel + apart mechen + snit + brushing lang                                                           106,50 euro

Mechen papier + brushing kort                                                                                      84,50 euro 

Mechen papier + brushing lang                                                                                     89,50 euro 

Mechen papier + snit + brushing kort                                                                            95,50 euro 

Mechen papier + snit + brushing lang                                                                         100,50 euro 

Mechen papier 2 kleuren + brushing kort                                                                   102,00 euro 

Mechen papier 2 kleuren + brushing lang                                                                  112,00 euro 

Mechen papier 2 kleuren + snit + brushing kort                                                          112,00 euro

Mechen papier 2 kleuren + snit + brushing lang                                                        117,00 euro

Inoa + brushing kort                                                                                                          79,00 euro 

Inoa + brushing lang                                                                                                        84,00 euro 

Inoa + snit + brushing kort                                                                                                85,00 euro

Inoa + snit + brushing lang                                                                                              90,00 euro 

Inoa + mechen + brushing kort                                                                                      84,50 euro 

Inoa + mechen + snit + brushing kort                                                                             96,00 euro 

Inoa + mechen + snit + brushing lang                                                                         101,00 euro 

Inoa +apart mechen + brushing kort                                                                           101,50 euro 

Inoa + apart mechen + brushing lang                                                                        106,00 euro 

Inoa + apart mechen + snit + brushing kort                                                                116,50 euro 

Inoa + apart mechen + snit + brushing lang                                                               121,50 euro 

Baleage + brushing kort                                                                                                  73,50 euro 

Baleage + brushing lang                                                                                                 78,00 euro 

Baleage + snit + brushing kort                                                                                         79,00 euro 

Baleage + snit + brushing lang                                                                                       85,00 euro 

Baleage 2 kleuren + brushing kort                                                                                  79,00 euro 

Baleage 2 kleine + brushing lang                                                                                   85,00 euro 

Baleage 2 kleuren + snit + brushing kort                                                                        85,50 euro

Baleage 2 kleuren + snit + brushing lang                                                                       90,50 euro 

Ontkleuren + ontgeler + snit + brushing                                                                         91,50 euro 

Klassieke permanent + brushing                                                                                     73,50 euro 

Klassieke permanent + snit + brushing                                                                           79,50 euro

Permanent papiotten + brushing                                                                                   84,50 euro 

Permanent papiotten + snit + brushing                                                                         90,50 euro 

Definitieve ontkrullling                                                                                                    172,00 euro 

Klassieke ontkrullling alles in                                                                                            83,50 euro 

Ombre + brushing                                                                                                            69,50 euro

Ombre + kleur + brushing                                                                                                83,50 euro

Ombre + snit + brushing                                                                                                   76,50 euro 

Ombre + kleur + snit + brushing                                                                                      90,50 euro 

Matrix + brushing kort                                                                                                       73,00 euro

Matrix brushing lang                                                                                                         78,00 euro 

Matrix + snit + brushing kort                                                                                             79,50 euro 

Matrix + snit + brushing lang                                                                                            84,50 euro

Matrix + mechen + snit + brushing kort                                                                          90,50 euro 

Matrix + mechen + snit + brushing lang                                                                         95,50 euro 

Matrix + apart mechen + brushing kort                                                                         95,50 euro 

Matrix + apart mechen + brushing lang                                                                      101,50 euro 

Matrix + apart mechen + snit + brushing kort                                                             106,00 euro 

Matrix + apart mechen + snit + brushing lang                                                            110,00 euro 

Matrix + mechen + brushing kort                                                                                    79,00 euro 

Matrix + mechen + brushing lang                                                                                  84,00 euro 

Heren

Herensnit                                                                                                                            21,00 euro 

Herensnit + cover                                                                                                             32,00 euro 

Tondeuze                                                                                                                             6,50 euro 

Onderhoud baard                                                                                                           11,00 euro 

Herensnit + onderhoud baard                                                                                        16,50 euro 

Tondeuze + onderhoud baard                                                                                       15,50 euro 

Heren onderhoudssnit                                                                                                      12,00 euro 

Herensnit ontkrulling                                                                                                         32,00 euro 

Herensnit zonder afwerking                                                                                             18,00 euro 

Herensnit + model baard                                                                                                37,00 euro 

Kinderen 

Kinderen tot 6 jaar snit                                                                                                       9,00 euro 

Kinderen 6 tot 12 jaar snit                                                                                                12,00 euro 

Meisjes 12/18 jaar snit + brushing                                                                                    28,00 euro 

Meisjes 15/18 jaar snit + losdrogen                                                                                 23,00 euro 

Jongssnit 12/18 jaar                                                                                                          19,00 euro